פמיניזם ויהדות

שלושה גלים

גל ראשון – התשתית החוקית

הבחנה מהותית בין גברים לנשים, המעוגנת באופן מוצהר ומפורש בחוק. למן הזכות להשפעה פוליטית ועד למגוון חירויות אישיות.

ברמה זו קיים קונפליקט חזק עם היהדות, מפי שגם התשתית החוקית-הלכתית מקיימת אבחנה ברורה בין גברים לנשים. מנהיגות פוליטית, דין ועדות, כיבוש ומלחמה.

 

גל שני – ההבנייה התרבותית

כל עוד ממוקד הדיון ברמה החוקית, קל לחשוב אותה לחזות הכל, וכי ביטול ההבדלים החוקיים יביא בעקבותיו לשוויון בחיים בפועל.

למעשה מתברר כי גם כאשר החוק הוא שוויוני, התרבות, ההרגלים, דפוסי ההתנהגות, עדיין מקיימים אבחנה בין נשים לגברים.

 

גל שלישי – הזהות האישית